الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده US 5 با صفحه
U Support with welded head plate

کد محصول : US 5 P

توضیحات

نگهدارنده آویزی (مقطع U شکل) در ابعاد 50 × 50 میلیمتر با سوراخ کاری ویژه سه طرفه و با صفحه جوشکاری شده.
برای اتصال به سقف های افقی بتن و اتصالات فولادی. جهت نصب براکت تا عرض 400 میلیمتر یا بیشتر، به عنوان یک نگهدارنده آویزی جهت نصب براکت  به صورت یک طرفه یا دو طرفه ، اگر براکت در انتهای نگهدارنده آویزی نصب شده باشد، ما توصیه می کنیم از پر کننده فاصله نوع SUS 45 استفاده شود.
پوشش سطح یا متریال : گالوانیزه فابریک ( پیش گالوانیزه) - گالوانیزه عمقی داغ - استنلس استیل
برند : آرسینی
 
Suspended support (U profile) of dimensions 50 x 50 mm with three-sided special perforation and with welded head plate.
For fastening to horizontal concrete ceilings and steel girders. For bracket widths of 400 mm or more, as a suspended support for one or two-sided bracket mounting if the bracket is mounted at the end of a suspended support, we recommend the use of the spacer, type SUS 45
Surface finish or Material: Hot-dip galvanized or Pre-galvanized or Stainless steel
Brand : ARSINI
 
Type
 
 
Length
mm
 
Material
Thickness
mm
Tensile
Load
KN
Weight
Kg/100 pcs
 
Item No.
 
 
US 5 P 20 PG2002.510 10362
US 5 P 30 PG3002.510 10364
US 5 P 40 PG4002.510 10366
US 5 P 50 PG5002.510 10368
US 5 P 60 PG6002.510 10370
US 5 P 70 PG7002.510 10372
US 5 P 80 PG8002.510 10374
US 5 P 90 PG9002.510 10376
US 5 P 100 PG10002.510 10378
US 5 P 120 PG12002.510 10380
US 5 P 20 HDG2002.510 10382
US 5 P 30 HDG3002.510 10384
US 5 P 40 HDG4002.510 10386
US 5 P 50 HDG5002.510 10388
US 5 P 60 HDG6002.510 10390
US 5 P 70 HDG7002.510 10392
US 5 P 80 HDG8002.510 10394
US 5 P 90 HDG9002.510 10396
US 5 P 100 HDG10002.510 10398
US 5 P 120 HDG12002.510 10400
US 5 P 20 SS2002.510 10402
US 5 P 30 SS3002.510 10404
US 5 P 40 SS4002.510 10406
US 5 P 50 SS5002.510 10408
US 5 P 60 SS6002.510 10410
US 5 P 70 SS7002.510 10412
US 5 P 80 SS8002.510 10414
US 5 P 90 SS9002.510 10416
US 5 P 100 SS10002.510 10418
US 5 P 120 SS12002.510 10420

Hot-dip galvanized  HDG 

  PG    Pre-galvanized

  SS    Stainless steel


بارگذاری (Loading)

نمودار بارگذاری نگهدارنده U ، مدل US 5 P
Loading diagram, U support, type US 5 P
 

 
1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
2 Permitted bracket load in kN without man load
3 Bracket length in mm
 Load curves with support lengths in mm      
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 5 P با پیچ مهار مخصوص - بار یک طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 5 P suspended support - Single-sided load
 
Max. load F (KN)
410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
1.82.2 2.753.75WAB 10/90
 3.25 3.85 4.755.75WAB 12/110
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 5 P با پیچ مهار مخصوص - بار دو طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 5 P suspended support - Double-sided load
 
Max. load F (KN)
610510410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
1.753.754.55 5.35.5WAB 10/90
 5.56.88 9 1010WAB 12/110
Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the anchors. 
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!