الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده US 7 با صفحه
U Support with welded head plate

کد محصول : US 7 P

توضیحات

نگهدارنده آویزی (مقطع U شکل) در ابعاد 50 × 70 میلیمتر با سوراخ کاری ویژه سه طرفه و با صفحه جوشکاری شده.
برای اتصال به سقف های افقی بتن و سازه های فولادی. جهت نصب براکت تا عرض 400 میلیمتر یا بیشتر، به عنوان یک نگهدارنده آویزی جهت نصب براکت  به صورت یک طرفه یا دو طرفه ، اگر براکت در انتهای نگهدارنده آویزی نصب شده باشد، ما توصیه می کنیم از پر کننده فاصله نوع SUS 61 استفاده شود.
پوشش سطح یا متریال : گالوانیزه عمقی داغ - استنلس استیل
برند : آرسینی
 
Suspended support (U profile) of dimensions 70 x 50 mm with three-sided special perforation and with welded head plate.
For fastening to horizontal concrete ceilings and steel girders. For bracket widths of 400 mm or more, as a suspended support for one or two-sided bracket mounting if the bracket is mounted at the end of a suspended support, we recommend the use of the spacer, type SUS 61
Surface finish or Material: Hot-dip galvanized or Stainless steel
Brand : ARSINI
 
Type
 
 
Length
mm
 
Material
Thickness
mm
Tensile
Load
KN
Weight
Kg/100 pcs
 
Item No.
 
 
US 7 P 20 HDG2004 & 611 10522
US 7 P 30 HDG
3004 & 611 10524
US 7 P 40 HDG
4004 & 611 10526
US 7 P 50 HDG
5004 & 611 10528
US 7 P 60 HDG
6004 & 611 10530
US 7 P 70 HDG
7004 & 611 10532
US 7 P 80 HDG
8004 & 611 10534
US 7 P 90 HDG
9004 & 611 10536
US 7 P 100 HDG
10004 & 611 10538
US 7 P 120 HDG
12004 & 611 10540
US 7 P 200 HDG
20004 & 611 10542
US 7 P 300 HDG30004 & 611 10544
US 7 P 20 SS2004 & 611 10546
US 7 P 30 SS3004 & 611 10548
US 7 P 40 SS4004 & 611 10550
US 7 P 50 SS5004 & 611 10552
US 7 P 60 SS6004 & 611 10554
US 7 P 70 SS7004 & 611 10556
US 7 P 80 SS8004 & 611 10558
US 7 P 90 SS9004 & 611 10560
US 7 P 100 SS10004 & 611 10562
US 7 P 120 SS12004 & 611 10564
US 7 P 200 SS20004 & 611 10566

Hot-dip galvanized  HDG 

  SS    Stainless steel


بارگذاری (Loading)

نمودار بارگذاری نگهدارنده U ، مدل US 7 P
Loading diagram, U support, type US 7 P
 
                                                                                        
 
1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
2 Permitted bracket load in kN without man load
3 Bracket length in mm
 Load curves with support lengths in mm      
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 7 P با پیچ مهار مخصوص - بار یک طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 7 P suspended support - Single-sided load
 
Max. load F (KN)
610510410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
1.7522.252.5 3.254.25WAB 10/90
 3 3.544.5 5.57.25WAB 12/110
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 7 P با پیچ مهار مخصوص - بار دو طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 7 P suspended support - Double-sided load
 
Max. load F (KN)
610510410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
4.54.85.255.75 6.257.25WAB 10/90
 88.59 10 1111WAB 12/110
Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 14 cm into account. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. Observe the load capacity of the brackets (diagram) and the installation conditions of the DIBt approval (anchors).
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!