الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده US 7 با صفحه
U Support with welded head plate

کد محصول : US 7 P

توضیحات

نگهدارنده آویزی (مقطع U شکل) در ابعاد 50 × 70 میلیمتر با سوراخ کاری ویژه سه طرفه و با صفحه جوشکاری شده.
برای اتصال به سقف های افقی بتن و سازه های فولادی. جهت نصب براکت تا عرض 400 میلیمتر یا بیشتر، به عنوان یک نگهدارنده آویزی جهت نصب براکت  به صورت یک طرفه یا دو طرفه ، اگر براکت در انتهای نگهدارنده آویزی نصب شده باشد، ما توصیه می کنیم از پر کننده فاصله نوع SUS 61 استفاده شود.
پوشش سطح یا متریال : گالوانیزه عمقی داغ - استنلس استیل
برند : آرسینی
 
Suspended support (U profile) of dimensions 70 x 50 mm with three-sided special perforation and with welded head plate.
For fastening to horizontal concrete ceilings and steel girders. For bracket widths of 400 mm or more, as a suspended support for one or two-sided bracket mounting if the bracket is mounted at the end of a suspended support, we recommend the use of the spacer, type SUS 61
Surface finish or Material: Hot-dip galvanized or Stainless steel
Brand : ARSINI
 
Type
 
 
Length
mm
 
Material
Thickness
mm
Tensile
Load
KN
Weight
Kg/100 pcs
 
Item No.
 
 
US 7 P 20 HDG2004 & 611 30522
US 7 P 30 HDG
3004 & 611 30524
US 7 P 40 HDG
4004 & 611 30526
US 7 P 50 HDG
5004 & 611 30528
US 7 P 60 HDG
6004 & 611 30530
US 7 P 70 HDG
7004 & 611 30532
US 7 P 80 HDG
8004 & 611 30534
US 7 P 90 HDG
9004 & 611 30536
US 7 P 100 HDG
10004 & 611 30538
US 7 P 120 HDG
12004 & 611 30540
US 7 P 200 HDG
20004 & 611 30542
US 7 P 300 HDG30004 & 611 30544
US 7 P 20 SS2004 & 611 30546
US 7 P 30 SS3004 & 611 30548
US 7 P 40 SS4004 & 611 30550
US 7 P 50 SS5004 & 611 30552
US 7 P 60 SS6004 & 611 30554
US 7 P 70 SS7004 & 611 30556
US 7 P 80 SS8004 & 611 30558
US 7 P 90 SS9004 & 611 30560
US 7 P 100 SS10004 & 611 30562
US 7 P 120 SS12004 & 611 30564
US 7 P 200 SS20004 & 611 30566

Hot-dip galvanized  HDG 

  SS    Stainless steel


بارگذاری (Loading)

نمودار بارگذاری نگهدارنده U ، مدل US 7 P
Loading diagram, U support, type US 7 P
 
                                                                                        
 
1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
2 Permitted bracket load in kN without man load
3 Bracket length in mm
 Load curves with support lengths in mm      
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 7 P با پیچ مهار مخصوص - بار یک طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 7 P suspended support - Single-sided load
 
Max. load F (KN)
610510410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
1.7522.252.5 3.254.25WAB 10/90
 3 3.544.5 5.57.25WAB 12/110
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 7 P با پیچ مهار مخصوص - بار دو طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 7 P suspended support - Double-sided load
 
Max. load F (KN)
610510410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
4.54.85.255.75 6.257.25WAB 10/90
 88.59 10 1111WAB 12/110
Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 14 cm into account. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. Observe the load capacity of the brackets (diagram) and the installation conditions of the DIBt approval (anchors).