الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

چهـار راه افقــی ( ســـــنگین ) 4 خــــم - ارتفاع 60 میلیمتر
Heavy duty horizontal cross for cable tray - 4 Bend - Height 60 mm

کد محصول : HHCT4-6

توضیحات

چهار راه افقی سینی کابل 4 خم ارتفاع 60 میلیمتر ، مناسب بارگذاری سنگین.
حداقل شعاع خمش کابل 70 میلیمتر.
متریال : استیل (فولاد) - استنلس استیل
پوشش سطح : گالوانیزه فابریک (پیش گالوانیزه) - گالوانیزه گرم (عمقی داغ) - رنگ الکترو استاتیک
برند : آرسینی
 
Heavy duty horizontal cross for cable tray - 4 Bend - Height 60 mm.
The minimum bending radius of the cable is 70 mm.
Material: Steel - Stainless steel
Surface finish: Pre galvanized (PG) - Hot dip-galvanized (HDG) - Electrostatic paint (EP)
Brand : ARSINI
 
Type
 
 
Dimension
W x H
mm
Length
mm
 
Material
Thickness
mm
Weight
Kg/100 m
 
Item No.
 
 
 
HHCT4-1067-PG100 x 60 1.5   
HHCT4-1567-PG150 x 60 1.5   
HHCT4-2067-PG200 x 60 1.5   
HHCT4-3067-PG300 x 60 1.5   
HHCT4-4067-PG400 x 60 1.5   
HHCT4-5067-PG500 x 60 1.5   
HHCT4-6067-PG600 x 60 1.5   
HHCT4-1067-SS100 x 60 1.5   
HHCT4-1567-SS150 x 60 1.5   
HHCT4-2067-SS200 x 60 1.5   
HHCT4-3067-SS300 x 60 1.5   
HHCT4-4067-SS400 x 60 1.5   
HHCT4-5067-SS500 x 60 1.5   
HHCT4-6067-SS600 x 60 1.5   
HHCT4-1067-HDG100 x 60 1.5   
HHCT4-1567-HDG150 x 60 1.5   
HHCT4-2067-HDG200 x 60 1.5   
HHCT4-3067-HDG300 x 60 1.5   
HHCT4-4067-HDG400 x 60 1.5   
HHCT4-5067-HDG500 x 60 1.5   
HHCT4-6067-HDG600 x 60 1.5   

  PG    Pre-galvanized

  SS    Stainless steel

Hot-dip galvanized  HDG 

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!