الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده US 3 با صفحه
U Support with welded head plate

کد محصول : US 3 P

توضیحات

نگهدارنده آویزی (مقطع U شکل) در ابعاد 30 × 50 میلیمتر با سوراخ کاری ویژه سه طرفه و با صفحه جوشکاری شده.
برای اتصال به سقف های افقی بتن و اتصالات فولادی. جهت نصب براکت تا عرض 400 میلیمتر یا بیشتر، به عنوان یک نگهدارنده آویزی جهت نصب براکت  به صورت یک طرفه یا دو طرفه ، اگر براکت در انتهای نگهدارنده آویزی نصب شده باشد، ما توصیه می کنیم از پر کننده فاصله نوع SUS 3 استفاده شود.
پوشش سطح یا متریال : گالوانیزه فابریک ( پیش گالوانیزه) - گالوانیزه عمقی داغ - استنلس استیل
برند : آرسینی
 
Suspended support (U profile) of dimensions 50 x 30 mm with three-sided special perforation and with welded head plate.
For fastening to horizontal concrete ceilings and steel girders. For bracket widths of 400 mm or more, as a suspended support for one or two-sided bracket mounting if the bracket is mounted at the end of a suspended support, we recommend the use of the spacer, type SUS 3
Surface finish or Material: Hot-dip galvanized or Pre-galvanized or Stainless steel
Brand : ARSINI
 
Type
 
 
Length
mm
 
Material
Thickness
mm
Tensile
Load
KN
Weight
Kg/100 pcs
 
Item No.
 
 
US 3 P 20 PG2002 & 55 10238
US 3 P 30 PG3002 & 55 10240
US 3 P 40 PG4002 & 55 10242
US 3 P 50 PG5002 & 55 10244
US 3 P 60 PG6002 & 55 10246
US 3 P 70 PG7002 & 55 10248
US 3 P 80 PG8002 & 55 10250
US 3 P 90 PG9002 & 55 10252
US 3 P 100 PG10002 & 55 10254
US 3 P 120 PG12002 & 55 10256
US 3 P 20 HDG2002 & 55 10258
US 3 P 30 HDG3002 & 55 10260
US 3 P 40 HDG4002 & 55 10262
US 3 P 50 HDG5002 & 55 10264
US 3 P 60 HDG6002 & 55 10266
US 3 P 70 HDG7002 & 55 10268
US 3 P 80 HDG8002 & 55 10270
US 3 P 90 HDG9002 & 55 10272
US 3 P 100 HDG10002 & 55 10274
US 3 P 120 HDG12002 & 55 10276
US 3 P 20 SS2002 & 55 10278
US 3 P 30 SS3002 & 55 10280
US 3 P 40 SS4002 & 55 10282
US 3 P 50 SS5002 & 55 10284
US 3 P 60 SS6002 & 55 10286
US 3 P 70 SS7002 & 55 10288
US 3 P 80 SS8002 & 55 10290
US 3 P 90 SS9002 & 55 10292
US 3 P 100 SS10002 & 55 10294
US 3 P 120 SS12002 & 55 10296

Hot-dip galvanized  HDG 

  PG    Pre-galvanized

  SS    Stainless steel


بارگذاری (Loading)

نمودار بارگذاری نگهدارنده U ، مدل US 3 P
Loading diagram, U support, type US 3 P
 
 
1 Bending of the end of the suspended support at permitted bracket load
2 Permitted bracket load in kN without man load
3 Bracket length in mm
 Load curves with support lengths in mm      
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 3 P با پیچ مهار مخصوص - بار یک طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 3 P suspended support - Single-sided load
 
Max. load F (KN)
410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
0.9 1.15 1.52 WAB 8/75
 1.75 2 2.73.5 WAB 10/90
 مقادیر تحمل بار نگهدارنده آویزی US 3 P با پیچ مهار مخصوص - بار دو طرفه
Characteristic anchor bolt load values for US 3 P suspended support - Double-sided load
 
Max. load F (KN)
410310210110Bracket width (mm)
Anchor bolt type
2.52.8 3.253.75WAB 8/75
 4.5 5 5.35.5WAB 10/90
Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the anchors. 
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!