الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده های عمومی

شرح سیستم های عمومی :
 
سیستم های عمومی برای بارگذاری های کوچک و کم استفاده می شود. هم برای نصب بست سقفی ، بست دیواری و همچنین به عنوان یک فاصله دهنده از کف.
در سیستم های عمومی شما می توانید نحوه کارکرد اتصالات مطابق با لوازم جانبی برای هر کاربردی را پیدا کنید.
سیستم های آویزان (معلق) که می تواند به عنوان نصب های پایه نامیده شود ، شامل گیره های سقفی ذوزنقه ای یا نگهدارنده مرکزی که با میله های رزوه دار با استفاده از آویز های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد.
هنگام استفاده از آویز های مرکزی باید بارگذاری در هر دو طرف سیستم باشد ، اگر در این نوع بارگذاری تضمینی وجود نداشت باید از سیستم های دیگری استفاده شود.
در صفحات بعد، شما می توانید گزینه نصب مورد نظر خود را از نمودارهای نصب نشان داده شده انتخاب کنید.
 

universal systems description :

The universal systems are used for small loads. Whether the installation is to be a ceiling fastening, wall fastening or as a floor stand-off.
in the Universal systems, you can find functional fittings with matching system accessories for any application.
These suspension systems, which can be called basic installations, include centrally loaded ceiling clamps or trapezoidal fastenings, which are used with threaded rods and centre suspensions. When using central suspensions, the load should be even on both sides of the system. If an even load cannot be guaranteed, then other systems should be used.
On the following pages, you can select your preferred mounting variant from the installation diagrams shown.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!