الکترو آرین صنعت

ورود / ثبت نام

نگهدارنده های U شکل

شرح سیستم های نگهدارنده U شکل و  براکت ها :
 
خانواده نگهدارنده (ساپورت) U کاملا تطبیق یافته و متشکل از US 3 (رشته کار سبک)، US 5 (رشته کار متوسط) و US 7 (رشته کار سنگین) می باشد. از نکات ویژه نگهدارنده U می توان به همه کاره (متنوع) بودن آن اشاره کرد. نگهدارنده U را می توان به عنوان آویز از سقف، فاصله دهنده از کف یا پروفیل های ساختمانی استفاده کرد.
در کنار خانواده نگهدارنده U با لوازم جانبی جامع، شما همچنین می توانید براکت مخصوص نگهدارنده U و نگهدارنده دیواری را در این قسمت پیدا کنید و آنها به طور مستقیم بر روی دیوار و یا در نگهدارنده های U می تواند بسته شود.
در صفحات بعد، شما می توانید گزینه نصب مورد نظر خود را از نمودارهای نصب شده نشان داده شده و ترکیب کالای مربوطه در بخش سفارش را انتخاب کنید.
شما می توانید یک شرح جامع از کالا و اطلاعات اضافی برای کالاها مانند : تحمل بار و نمودار های لنگر اندازی که در هنگام انتخاب روش نصب می تواند به شما کمک کند را پیدا کنید.
 
U support and bracket systems description.
 
The perfectly matched U support family consists of US 3 (light-duty system), US 5 (medium-duty system) and US 7 (heavy-duty system).The U support range is particularly noted for its versatility.The U supports can be used as ceiling suspension, floor stand-off or as construction profiles.
Besides the U support family with comprehensive accessories, you can also find the wall and support brackets in this chapter.These can be fastened directly on the wall or on U supports.
On the following pages, you can select your preferred mounting variant from the installation diagrams shown and combine the corresponding articles in the order section.
You can find a comprehensive article description and additional information for the articles, such as load and anchor diagrams, which can help you when selecting the system.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!!